Rummen i Ekermanska Malmgården

Rummen i Ekermanska Malmgården

Ekermanska Malmgården består av två sammanbyggda hus som båda haft tillbyggnader. Huset är därför väldigt långt. Äldst är den del som innehåller ett gammalt kök med vedspisar. Det huset är från slutet av 1600-talet. I huset finns bevarat ett par vackra kakelugnar från 1700 - och 1800 talen.

Även en del inredningsdetaljer är bevarade från äldre tider.

I exteriören är de gedigna fönsterluckorna och de gustavianska dubbelportarna från 1700 - talet kvar liksom det mesta av fasaden. Malmgården moderniserades varsamt på 1980-talet.

Ett av våra mindre rum är Kakelugnsrummet med plats för cirka åtta sittande besökare

En del av Kakelugnsrummet i Malmgården.

Här en bild från det stora rummet i Ekermanska Malmgården.

Dukat till fest i stora rummet i Ekermanska Malmgården.

Copyright © All Rights Reserved

En annan vy från det stora rummet med utsikt över vår fantastiska trädgård.

Bordet med kaffe och härliga bakverk i det stora rummet i Ekermanska Malmgården är dukat varje söndag.