Högalids Hembygdsförening

WHOSTYRELSEN


Ordförande Anette Nyberg

Vice ordförande Annelie Schedin

Sekreterare Minna Ascanius

Kassör Maj-Lis Högberg

Ledamot Inga Winterstam

Ledamot Per Granfall

Ledamot Sanna Granbeck

Ledamot Gun Sundlöf


Maila styrelsen: malmgarden@ekermanska.se


AKTUELLA MEDLEMSMÖTEN

 

inga möten är inplanerade

HÖGALIDS HEMBYGDSFÖRENING


Vi är en ideel förening ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.


VÅR HISTORIA


Uppdatering kommer


VÅR VISION


Uppdatering kommeer

BLI MEDLEM


Årsavgiften är 150.-


BG 5125-1650

Glöm inte ange ditt namn och adress!